Deze website is eigendom van Simataï:
SIRET : 521 969 204 R.C.S. Versailles
Jurische vorm: Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SA)
Directeur/ Oprichter: Stéphane Ledoux

Het concept van deze website, zoals ook de tekst, beeld, geluid en alle andere elementen die deel uitmaken van deze site zijn exclusief eigendom van Simataï en haar leveranciers.

Het geheel van deze website valt onder de Franse wetgeving op het gebied van auteurs- en intellectuele eigendomsrechten. Volgens de wet van 1 juli 1998 (artikel L112-3) vallen ook databases die op de site worden getoond onder deze wetgeving. Elke reproductie van de inhoud van deze site of delen daarvan is op welke manier dan ook verboden. Het niet respecteren van dit verbod betekent vervalsing en vormt een voldoende gekwalificeerde schending van bovenstaand recht. De vervalser is voor zijn vervalsing aansprakelijk binnen het burgerlijk en strafrechtelijk recht.

Overtreden van dit verbod is een delict van passieve vervalsing, waarvoor binnen de omschrijving van artikel L.335-2 van de Franse wet op intellectueel eigendom, 2 jaar gevangenis straf en een boete van 150.000 euros staat.

Merknamen op deze site zijn gedeponeerd en daarmee eigendom van de betreffende eigenaren. Simataï neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van hyperlinks die van of naar leiden.