SIMATAÏ doet er alles aan, binnen het mogelijke, om de vertrouwelijkheid van de gegeven opdracht te garanderen.

SIMATAÏ is niet verantwoordelijk voor het betalen van de resulterende schade door technische oorzaken zoals: de onbeschikbaarheid van servers, internetverbindingen voor FTP transfers en elke storing die van invloed kan zijn op de werking van deze.

De aangebrachte correcties of wijzigingen na het uitvoeren van de afgesproken opdracht worden gefactureerd, tenzij de fout door Simataï bewezen is.

Fouten of schade kunnen alleen rechtgezet worden door het mislukte werk over te doen, zonder een schadevergoeding van welke aard dan ook.

De leveringstermijnen zijn slechts indicatief en aan het niet nakomen van de termijn kunnen geen rechten zoals een betalingsweigering, korting of vergoeding worden ontleend.

SIMATAÏ ONLINE behoudt zich het recht voor om bepaalde vormen van complexe beeldbewerkingen te weigeren (fietsen, kroonluchters, etc .). Voor dit soort beeldbewerking nemen wij contact op om een specifieke prijsopgave te doen.

SIMATAÏ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies of beschadiging van documenten die kunnen optreden na realisatie en levering van de opdracht.

De verantwoordelijkheid ligt bij de klant om ervoor te zorgen dat verlies of beschadiging van zijn documenten eventueel verzekerd zijn. Alleen de klant kent de waarde van de verloren of beschadigde documenten en het is aan hem of haar om de verzekeringsmaatschappij in te lichten dat hij geen beroep kan doen op een schadevergoeding door Simataï.
Deze garantie sluit elke andere, met betrekking tot de diensten, expliciet of impliciet uit.

SIMATAÏ is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade (met inbegrip van gederfde winst en operationele verliezen) en gevolgschade die de klant zou kunnen lijden als gevolg van diensten of als gevolg van een fout of nalatigheid (met uitzondering van grove nalatigheid) van Simataï.

De opdrachtgever garandeert dat het door hem aangeboden materiaal, respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maken op intellectuele- of eigendomsrechten van derden, dan wel in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en de opdrachtgever vrijwaart Simataï volledig tegen alle mogelijke aanspraken van derden.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SIMATAÏ ONLINE

1)Toepassingsgebied

De verkoopvoorwaarden zoals hier genoemd hebben betrekking op de internet site www.simataï.fr, www.simatai-online.com en haar gebruikers. Ze zijn van toepassing zodra ze op deze site worden vermeld. Het valideren van een opdracht door de gebruiker houdt automatisch het accepteren van de Algemene Voorwaarden in.

2) Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker verplicht zich tot het respecteren van de Algemene Voorwaarden.
De gebruiker verklaart over de juridische capaciteit te beschikken om dit contract af te sluiten.
De gebruiker staat garant voor de waarheid en de juistheid van de voorwaarden zoals op de site gegeven, met inbegrip van persoonlijke gegevens informatie.
De gebruiker stemt ermee in de Simataï Productaankopen, via de site verkregen, niet te gebruiken met het doel van doorverkoop aan het publiek of er een handel van te maken.

3) Gebruikers van de internet site

Alleen gebruikers in het bezit van een juridische capaciteit in het kader van het Franse burgerlijk wetboek (dat wil zeggen, behalve uitzonderingen, personen die ouder zijn dan 18 of handelingsbevoegde minderjarigen) mogen een contract aangaan op de Website.
Om in staat te zijn producten te bestellen op de website, moet de gebruiker een “persoonlijke account” aanmaken en de gegevens opslaan die nodig zijn voor identificatie.
Simataï kan een bestelling bekijken, annuleren of weigeren in het geval van eerdere schendingen van deze algemene voorwaarden of het bestaan ​​van een geschil tussen deze persoon en Simataï.

4) Tarieven

Prijzen zijn aangegeven in euros, inclusief BTW. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

5) Behoud van eigendom

Producten blijven eigendom van Simataï tot het volledige factuurbedrag is betaald.

6) Betalingsmiddelen

Orders die op de website worden geplaatst kunnen met de volgende betaalmiddelen worden betaald:
Betaalpas, carte bleue virtuelle, Visa of Mastercard.

7) Veilig betalen

De vertrouwelijkheid en veiligheid van de toegezonden gegevens door de gebruikers van onze site zijn gewaarborgd door het online beveiligde betalingssysteem Paybox by Verifone, die gebruik maken van het systeem SSL (Secure Socket Layers). Dit systeem versleuteld de persoonlijke bankgegevens tijdens de tranfer van de klant naar het betalingssysteem.

8) Levering

Bestellingen worden geleverd volgens de specifieke leveringstermijnen op onze site vermeld, d.w.z. tussen 24u en 72u afhankelijk van de gekozen optie. De klant krijgt een mail om te informeren dat zijn bestelling klaar is. De klant heeft vervolgens 30 dagen de tijd om zijn bestelling van de site te downloaden. Na 30 dagen worden de beelden automatisch gewist.
Volgens de Franse wet van bescherming op persoonsgegevens van 6 januari 1978, heeft de gebruiker een recht op toegang tot, correctie van en kan zich verzetten tegen de gegevens die op hem van toepassing zijn.

9) Privacyverklaring

SIMATAÏ gebruikt verschillende persoonlijke informatie voor het doen van een bestelling of het maken van een account. Alle persoonlijke gegevens die een klant aan ons opgeeft worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De klant heeft altijd de mogelijkheid zijn persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen.

10) De website

SIMATAÏ doet er alles aan om de juiste en de meest recente informatie op de website te vermelden. In dit verband houdt SIMATAÏ het recht voorbehouden om te allen tijde en zonder aankondiging de inhoud van de website te kunnen wijzigen. SIMATAÏ neemt echter afstand van alle mogelijke schade die voort kan komen uit het niet kunnen gebruiken van de Internetsite of onnauwkeurigheden genoemd op de betreffende website.

11) Toegepast recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Franse recht van toepassing. Ze zijn te lezen in de taal van uw keuze op onze internetsite. Als er sprake is van een geschil, komt het voor een Franse rechtbank en zal SIMATAÏ de uitspraak van de deze rechtbank respecteren.